Zoals elk jaar is er achter de schermen weer hard gewerkt bij Caminhando. Met hart en ziel werd er gezongen, nagedacht, geschreven, gezocht, geknutseld, ... Omdat we graag zingen. En omdat we ons doorheen de muziek willen verbinden met mensen.

We willen ook graag iets vertellen met muziek. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat De Groote Oorlog begon. Een trieste verjaardag, die ons ook doet stilstaan bij actuele oorlogen... Daarom zingen we OP HOOP VAN VREDE, omdat we willen stilstaan bij de verschrikkingen van een oorlog, maar vooral omdat we zingend ons steentje willen bijdragen aan die vrede en ook u daar graag toe inspireren.

Met veel plezier kondigen wij dan ook de jaarlijkse benefietconcerten aan van het Leuvens solidariteitskoor Caminhando. We presenteren Op hoop van vrede. Caminhando brengt u een boeiend en gevarieerd programma met muzikale pareltjes uit de hele wereld, afgewisseld met inhoudelijke intermezzo’s. Dirigent Rietje Bruynooghe leidt alles enthousiast in goede banen.

Caminhando is een koor dat liederen zingt in verbondenheid met alle mensen in de wereld. Dat uit zich zowel in de inhoud van de liederen als in de verscheidenheid van de talen waarin gezongen wordt. Al meer dan 15 jaar repeteert een 40-tal koorleden elke woensdagavond in Leuven, met als hoogtepunt een jaarlijks benefietconcert in het voorjaar.

Zaterdag 10 mei 2014 - 20u
Sint-Franciscuskerk te Leuven
Ten voordele van Let Us Change
Zaterdag 17 mei 2014 - 20u
kapel van Heilig-Hartinstituut te Heverlee
Ten voordele van de Palestijnse Circusschool

Dit jaar zingen wij een eerste maal op zaterdag 10 mei 2014 om 20 u ten voordele van het Ethiopische project Let Us Change in de Sint-Franciscuskerk te Leuven (Tiensesteenweg 190). Let Us change werd opgestart begin 2009 in Awassa door Johan Vandenbossche en Aynalem. Het omhelst de opbouw en onderhoud van twee tehuizen voor straatkinderen, hulp aan bedelaars en onderwijs voor gevangeniskinderen. Gedetailleerde informatie vindt u op hun website

Bent u niet vrij op 10 mei, dan kunt u ons nog op zaterdag 17 mei 2014 om 20u komen beluisteren in de kapel van Heilig-Hartinstituut te Heverlee (Naamsesteenweg 355). Dit keer zingen wij ten voordele van de Palestijnse Circusschool. Hun doel is het creatieve potentieel van jonge mensen in Palestina te ontwikkelen, zodat ze gesterkt worden in hun identiteit en er een positieve en constructieve dialoog ontstaat. Ze bieden een veilige plaats aan waar mensen gelijk zijn en door samen te werken tot een mooi resultaat komen. Ze brengen hun shows waar de nood het hoogst is, opdat kinderen weer even kind kunnen zijn, al kijkend of door mee te doen. Meer informatie vindt u op hun website