Concerten

Op 12/5 en 19/5 – 2019 hebben we 2 zeer fijne concerten Dimbale onder leiding van Maarten Baumers.

12 mei om 11u in CC Het Gasthuis te Aarschot ten voordele van DROP

19 mei om 15u in St.-Geertruikerk te Leuven ten voordele van DOMO

Kaarten via koorleden of 016/40.44.21

Tot op het optreden!