Wij repeteren elke vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur in de St-Jansschool, Mechelsevest 2 te Leuven, wij pauzeren tijdens de maanden juli en augustus.

Jaarlijks organiseren we een tweetal zang(zon)dagen om het repertorium beter onder de knie te krijgen.

Steevast staan er, voor wie daar zin in heeft, een aantal andere kooractiviteiten op het programma.

We zingen in verschillende talen, verschillende genres, verschillende ritmes, van korte, vrolijke liederen tot ietwat ernstigere, klassieke stukjes.

We zingen vierstemmig, nieuwe leden zijn welkom bij zowel tenoren, bassen, alten als sopranen.

Je kan vrijblijvend een aantal repetities meevolgen, en nadien aansluiten bij je stem naar keuze.

Noten lezen is geen vereiste, veel enthousiasme om mee te zingen uiteraard wel.

Ijverige koorleden kunnen thuis oefenen via beschikbare opnames.

Het jaarlijks koorlidgeld bedraagt 60 euro.
Heb je het moeilijk met betalen van het lidgeld, contacteer iemand van het bestuur.

Heb je zin om mee te zingen, kom naar de repetitie of neem contact op met leden@caminhando.be.